EY MÜSLÜMAN TÜRK! TİTRE VE KENDİNE DÖN!
Düşmanların etrafımızı yeniden sarmaya başladığı şu günlerde kendimizi yeniden sorgulamamız gerekiyor! 
Milliyetçilik, Türkçülük hatta ırkçılık lafla olmaz!
Turan, Azerbaycan, Türki Cumhuriyetler demekle de olmaz!
Hunlar, Oğuzlar, Selçuklular, Karamanlılar, Osmanlılar ve Türkiye cumhuriyetiyle övünmekle de olmaz!
Kürşat’la, Metehan’la, Dede Korkut’la, Yusuf Has Haciple, Biruni ile, Alâeddin’le, Ertuğrul’la, Fatihle, Yavuzla, Kanuniyle, Abdülhamit’le ve Atatürk’le gurur duymakla da olmaz milliyetçilik!
Hele hele elimize Amerikan silahları olan Facebook, Twitter, Google, İnstagram ve benzerlerini kullanarak sen ilericisin sen yobazsın demekle de olmaz!
Milliyetçilik ekonomi, savunma ve iletişim-elektronik dallarında tam bağımsızlığa katkı sağlamakla olur. 
Elimizdeki kılıcı toprağa sapladığımızda nasıl düşmana bileklerimizle de karşı koyabildiysek şimdi de koyabiliyor muyuz?
Önünde yol vermez nehir, ardında binlerce Çin askeri olduğu halde: “Gök Girsin Kızıl Çıksın” diyen atamız Kürşat’la neremiz benzeşiyor? 
Etrafımızı, elimizi, avucumuzu ve ailemizi saran Dijital dünyanın Amerikan silahları olduğunu biliriz de o süper zekâlarımızla bir alternatif düşünüyor muyuz?
Kökü dışarıda konvansiyonel, dijital ve nükleer bütün silahların bir anda sahipleri tarafından kullanılamaz hale getirilebildiğini unutmayalım.
Dünyalılar galaksiyi bölüşürken biz hala sen ben kavgasıyla uğraşmaya devam edecek miyiz?
Sen gericisin, sen yobazsın diye insanları ve inançları küçümseyen pire, sen şu ana kadar hangi icatlarda bulundun?
Dijital iletişimde yoksun, Nano’da yoksun, Dronda yoksun, yapay zekâda yoksun, biyonikte yoksun, uzayda yoksun, sosyal medyada yoksun, peki sen varlığını nerede ispat ediyorsun?
Yolumuzu bile kendileriyle bulduğumuz elektronik ve sosyal medya alanında Türkçe ve Müslümanca bir buluş peşine düşenimiz var mı?
Artık insansız orduların piyasaya çıkmaya hazırlandığı zamanımızda bizim ne gibi projelerimiz oldu da birileri karşı çıktı?
Ayrı partiden ve görüşten olduğunu anlayan sen, arkadaşın hakkındaki tutumunu değiştirirken nasıl Milliyetçi oluyorsun? 
Müslümanlık da lafla olmaz!
Amerikan dijital dünyasının esiri olduğumuz şu yıllarda İslam dünyasının gelişmesi için ne yaptık.
Çenemizde bir karış sakalımızla avcumuzdaki facebookla sağa sola atışlar yaparken bir gün bu silahların bize döneceğini düşünüyor muyuz?
Arabaya bindiğimizde açtığımız Google yol aramanın bir gün Allah korusun düşman oklarının da girebileceği yerler olduğunun farkında mıyız? 
Kutsal kitabımıza nasıl sahip çıkıyoruz, onun sahibi Allah’tır diyerek mi? Onu Allah indirdi Allah muhafaza eder, düşüncesiyle mi? Yoksa onunla amel ederek mi muhafaza ediyoruz. 
“”Kur’an en mükemmele götürür” ayeti hakkında kafa yorduk mu?
“Şüphesiz ki bu Kur'ân, insanları en doğru ve en sağlam yola iletir ve salih amel işleyen müminlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler.” (İsra 9)
“Allahtan en çok bilginler korkar” (Fatır 28) ayetini okurken bilgi ve teknolojinin sırlarını keşif için bir yol akıl ediyor muyuz?
Bilginin önemini bundan güzel tarif eden mi var?
"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu!" Doğrusu ancak akıl iz‘an sahipleri bunu anlar.” Zümer 9) 
Ayrıca iman ederek ilme sarılanlardan daha önde kim var ki?
“Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.” (A. İmran 139) 
Her bakımdan en ileride olmanın yolu ilimse ilmin yolu da bıkmadan yorulmadan çalışmak değil midir? İnşirah suresini boşuna mı ezberledik?
“Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. O halde boş kaldın mı, yine kalk yorul. Ancak Rabbine yönel.” (İnşirah 5-8) 
Bunun adı evreni Allah’ın adıyla okumak ve keşfi için yine onun adıyla çalışmaktır. 
Arkadaşının ayrı fikirden, mezhepten, cemaat ve tarikattan olduğunu anladığında kalbin nahoş oluyorsa sen nasıl bir Müslümansın?
Ey Müslüman Türk! Titre ve kendine dön!