TROL KİME DENİR?

TARİF

Trol; internette, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda insanların keyfini kaçırmak, ya da münakaşa başlatmak için nifak tohum ekmeye çalışan, çeşitli şekilde alaycı söylemlerle hakaret eden veya rahatsızlık veren kişi. 

Bunlar, kasıtlı olarak kullanıcıları manipüle ederler, düşmanlık, tartışma ve çatışma çıkarırlar. 

KELİME KÖKENİ

Troll; İngilizce olta yemi, oltaya takılmış solucan, böcek. İskandinav mitolojisinde “Zirvedeki Cüce”.

Hakaret, alay, gıybet, iftira, linç, haysiyet cellatlığı yapan kimliksiz, kişiliksiz, kifayetsiz muhteris... “Paçoz”…

Karalama kampanyalarının paralı-parasız askeri, kapıkulu, çomar.
Varlık sebebi, bağlandığı ve yemlendiği kapı adına, o kapıya kul olmayanlara sürekli saldırmaktır.

Trol, güce yanaşınca kul olur; güce, iktidara, servete kavuşunca kulları kul edinir.

Dünyanın bütün trolleri kardeştir.

KUR’AN’DA TROLLERİ TANITAN BİR SURE VAR MI?

Var, Hümeze Suresi…

Mekke put sektörünün dinci tüccarı Ümeyye B. Halef, Mekke trollerinin başıdır. Bu surenin sebebi nüzulüdür. Allah Resulü’nün sırtına Kâbe’de ibadet ederken deve işkembesi attığı söylenen kimse… Bu ifade mecaz da olabilir. Ancak olayı organize eden O. Allah Resulünü yuhalama, ıslıklama, mahalle arasından geçerken organize edip tükürme gibi pislik eylemleri yaptıran…

Ümeyye bin Halef Sevgili Nebimize karşı trollük yapıyordu ve trolleri örgütlüyordu. Her türlü iftira kampanyası, saldırı, propaganda, dedikodu ve fısıltı yayıyorlardı, yalan ve şişirme haberler yaparak inanlarda kin ve nefret uyandırmaya çalışıyorlardı. 

Onların yaptığı trollük hep belden aşağı vurmaktır. İş hayatında, insan ilişkilerinde ve siyasette kural dışı saldırmaktır. 

Hasmıyla mücadele etmek isteyen fikir mücadelesi yapar. Fikri olmayanlar kaba kuvvete ve trollüğe başvurur. 

Abdullah İbni Mesud, Kâbe’de Rahman Suresini okuyup, o büyük dayağı yedikten sonra; “Ben ömrümde hiç müşrikleri o günkü kadar aciz görmedim” demiştir. 

Nasıl ince ve entelektüel bir bakış farkında mısınız?

İbni Mesud’a göre “Acziyetin” tanımı budur işte: “Kaba kuvvete ve güce başvuran, söze karşı sözü olmayıp, fikre ve düşünceye karşı fikri bulunmayıp, silahı olan, yumruğu olan, kas gücü olan, acizdir.”

İşte bu surenin iniş nedeni de, bu trol başıydı. Vahyin sahibi, Hümeze’deki 9 cümleyle muhteşem bir trol tarifi yapmıştır. 

Buyurun Hümeze (104) suresine bakalım:

1. Gizli açık, arkadan önden, sürekli iftira atıp kara çalan, çekiştirip ayıp kusur arayan herkese (trollere) yazıklar olsun.
2. Mal yığan ve onu sayıp duran işte bu tiptir. 
3. O, malının kendisini ölümsüz yapacağını sanmaktadır.
4. Hayır, aksine o kırıp geçiren ve iliklere işleyen bir ateşin dibine savurulacak. 
5. Sahi sen nereden bileceksin kırıp geçiren ateş nedir?
6. O Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.
7. O öyle bir ateştir ki, bütün bir iç dünyalarını kaplayarak, içinden yanıp dışını yakarak yükselir.
8. Ve o ateş onların üzerine güdümlenmiştir. 
9. Uzayıp giden parmaklıklar arasında (kendi zindanlarına mahkûm olacaklardır).

İşte troller ve sonları…

Rabbimiz! Trollerin iftira, kışkırtma, yalan ve kalleşçe bel altına vurmalarına karşı bize düşünce, fikir ve dayanma gücü ver. Senin Aziz, Metin ve Galip isimlerini yansıt bize ki, güçlü olalım. Biz Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz Allah’ım.

Hayırlar diliyorum…
Ankara, 12 Kasım 2023
Prof. Dr. Orhan Arslan