Osman Çobanoğlu

   

Kısa süre önce çıkarılan Varlık Barışı düzenlemesinde beklenen detaylar gün yüzüne çıktı. Hükûmetin SSK ve prim alacaklarını yapılandıran yasayla getirdiği Varlık Barışı’nda vergisiz beyan için son 26 güne girildi. Buna göre yurt dışında bulunan para, altın, döviz, tahvil, bono, hisse senedi gibi araçlar bildirilerek Türkiye’ye getirilirse veya Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında bulunmayan bu araçlar kanuni defterlere kaydedilirse bu para, altın ve dövizlerden vergi tahsil edilmeyecek. Bunun yanı sıra, yurt dışındaki varlıkların 30 Kasım’a kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi hâlinde ise yüzde 2 oranında verginin 31 Aralık tarihine kadar ödenmesi gerekecek. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemede uyulacak diğer detaylara göre, yurt dışından getirilecek varlıklara yönelik bildirimler, yetkili vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilecek. Varlıklar, hazırlanan formla bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecek. Getirilen varlıklara yönelik vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak.
 

VERGİ İNCELEMESİ YAPILMIYOR
Yurt dışında bulunan varlıklara sahip kişiler 30 Kasım’a kadar birden fazla bildirimde bulunabilecek. Böylece yapılan hataların düzeltilmesi ve bildirilen varlıkların azaltılabilmesine de imkân sağlanmış olacak. Bildirilen varlıklar sebebiyle hiçbir şekilde vergi incelemesi yapılmayacak. Söz konusu varlıklar işletmelerce sermayeye ilave edilebilecek. Ayrıca özel fon hesabında da tutulabilecek. Yurt dışı varlıklar Türkiye’ye getirilmeden yurt dışından kullanılmış kredi borçlarının ödenmesinde de kullanılabilecek. Ayrıca yurt dışında bulunan taşınmazlar gibi kapsama girmeyen varlıklar, düzenleme kapsamındaki varlıklara dönüştürülerek ülkeye getirilebilecek.

10 soruda varlık barışı:

Yeni yurt dışı kazanç istisnası neyi amaçlıyor?

Düzenleme ile yurt dışında elde edilen bazı kazançlar, Türkiye’ye transfer edilmek şartıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilerek, bu kazançların Türkiye’ye getirilmesi amaçlanıyor.

Hangi varlıklar bildirilebilir?

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları düzenlemeyi kapsıyor.

Varlıklara belirli bir tarih itibarıyla sahip olunması gerekiyor mu? 

3 Varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun düzenlemeden yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmuyor.

Kimler bu varlıklarını bildirilebilir?

4 Gerçek veya tüzel kişiler düzenleme kapsamındaki varlıklarını bildirime konu edebilecek. Bildirimlerin, gerçek veya tüzel kişilerin yetkili kılınmış vekilleri veya kanuni temsilcileri tarafından yapılabilmesi de mümkün.

Bu varlıklara ilişkin bildirim nasıl yapılacak?

5 Düzenleme kapsamındaki bildirimler;
- 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalara veya
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlara hazırlanan maktu bir form ile yapılabilecek.

Başkaları adına görünen varlıklar Türkiye’ye getirilebilir mi?

6 Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen, ancak gerçekte şirketlere ait olan varlıkların şirketler tarafından Türkiye’ye anılan düzenleme kapsamında getirilmesi mümkün.

Bildirilen varlıklara serbestçe kullanılabilecek midir?

7Yurt dışından getirilip banka ve aracı kurumlara bildiren varlıklara serbestçe tasarruf edilebilecektir. Söz konusu varlıkların tekrar yurt dışına çıkartılması da mümkündür.

Vergi incelemesi veya tarhiyatı yapılacak mıdır?

8 Bildirilen varlıklar sebebiyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. 

Yurt dışındaki varlıklarını getirenlere sağlanan avantaj nedir?

9 Yurt dışındaki varlıklarını 31/7/2018 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirerek Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, düzenleme ile öngörülen yüzde 2 oranındaki vergiyi ödemeyecekler.

Beyan edilen varlıkların değeri üzerinden hesaplanan vergi ne zaman ve nasıl ödenecektir?

10 Vergi dairesine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden hesaplanan yüzde 2 oranında verginin, 31/12/2018 tarihine kadar vergi dairesine ödenmesi gerekiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ