Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3. Dönem Toplu Sözleşme ile ilgili değerlendirme toplantısına ilişkin, “Bir aylık çalışma takvimi sonunda her konu başlığında gelinen nokta geneli itibariyle sevindirici” dedi.
3. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinden üzerinde çalışılacak konuların karara bağlanması ve kazanıma dönüşmesi için belirlenen takvime göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan değerlendirme toplantısı sonrası açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “3. Dönem Toplu Sözleşme’nin kazanıma dönüşmesi için ortak çalışma takvimine bağlanan konularla ilgili olarak yürütülen çalışmalara Memur-Sen olarak katılım sağladık ve en üst düzeyde katkı verdik. Çünkü birlikte çalıştığımız 29 konu kadroyu, izin haklarını, kadro ve derece yükseltilmesini, yıpranma tazminatını, sivil memurların statü ve demokratik haklarını ilgilendiriyor. Kamu görevlilerinin büyük bölümünün gözü ve kulağı bizlerde. Evetlerimiz ve hayırlarımız insana dair, ekmeğe dair. Bu yüzden önem arz ediyor. Biz en kısa sürede çalışma konularının her biri hakkında sürecin olumlu sonuçla tamamlanmasını istiyoruz. Çalışma yapılması yönündeki imzalarımız, olumlu bakılan konuyu en kapsamlı şekilde nasıl düzenleyebiliriz anlamına geliyor. Ben sayın bakanın da bu perspektifte konuya baktığını düşünüyorum. Bir aylık çalışma takvimi sonunda her konu başlığında gelinen nokta geneli itibariyle sevindirici. Bazı konularda Maliye Bakanlığı’nın ya da herhangi bir bakanlığın çekincesi, olumsuz bakışı ya da tereddüt içeren görüşlerinin olması bu konuların olumsuz sonuçlanması gibi bir çerçeveyle değerlendirilmemelidir" diye konuştu.
Yalçın, "Memur-Sen’in kazanım üretme noktasında herkeste büyük beklenti oluşturduğunun bilincindeyiz. Çünkü toplu sözleşmelerde ürettiğimiz kazanımlar kamu görevlilerinin bizden beklentilerini arttırıyor. Yeni kazanımlar için yürütmekte olduğumuz çalışmalar ve bu kapsamda bugünkü toplantı, yakın dönemde toplu sözleşmedeki çalışma konularının azımsanmayacak bölümünün kazanıma dönüşeceğini gördük. Bize ve sendikalarımıza haklarını koruma ve arttırma yetkisini devreden kamu görevlilerini yeni kazanımlarla mutlu etmenin peşindeyiz ve bunu başaracağız" şeklinde konuştu.
TOPLANTIDA 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEDE ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPILMASI KARARI VERİLEN KONULAR
Toplantıda Kamu İktisadi Teşebbüsü’nde (KİT) görev yapan sözleşmeli personelin temel ücret gruplarının yeniden düzenlenmesi ve DHMİ personeline ilave havacılık tazminatının ödenmesine ilişkin Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararının kısa süre içerisinde yayınlanabileceği belirtilirken, belediyelerde ve üniversitelerde ek gösterge mağduriyeti yaşayan personelin ek göstergelerinin yükseltilmesi, Karayolları Genel Müdürlüğü personelinin seyyar görev tazminatı konusunda beklentilerinin karşılanmasının kayıt altına alınmasına ilişkin olumlu sonuçlanan çalışmaların yürürlüğe girmesi için gerekli süreçlerin işletilmesi konusunda karara varıldı. Diğer taraftan fiili hizmet süresi zammı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde tamamlanan çalışmanın en kısa sürede akademik incelemesinin tamamlanarak beklentilerin karşılanması için gerekli adımların atılması uygun bulundu.
Toplantıda, refakat izninin kullanılmasına yönelik sorunların giderilmesi noktasında konunun idari olmasından dolayı Devlet Personel Başkanlığı (DPB) ve Çalışma Bakanlığı’nca yapılacak düzenlemeyle kısa sürede çözüme kavuşacağı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki sivil memurların hukuki durumlarının ve demokratik haklarının kamu personelinin geneliyle uyumlu hale getirilmesi, işçilikte geçen sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi konusunda çalışmaların bir an önce sonuçlandırılmasına ilişkin veri toplama ve bu verilere dayalı hazırlık çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ayrıca toplantıda, kamu görevlilerinin ulaşabilecekleri en üst kadro ve derecelere ulaşabilmelerinin sağlanması noktasında çalışmaların tamamlandığı, rotasyona ilişkin çekincelerin, DPB’ye ulaşan yönetmelik çalışmalarının da dikkate alınacağı ve inceleneceği, denetleme memurları kadrolarında görev yapan personelden veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanmaları hususundaki çalışmalarda sona gelindiği, yüksek kurum uzmanlığı kadrolarına atama işlemlerinin hayata geçilmesi için bütün çalışmaların tamamlandığı, 5 bin 553 sayılı yasada öngörülen Yüksek Planlama Kurulu kararına ilişkin olarak çalışmaların devam ettiği, Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) çalışan geçici personelin emekli oluncaya kadar çalışabilmeleri konusunda olumlu bakıldığı belirtildi.
4/C’li personel ve üniversiteli işçiler konularında mutlak olumlu ya da kesin olumsuz değerlendirilmesini yapmayı gerektirecek bir sonucun henüz gerçekleşmemiş olup, gerek 4/C’li personelin sözleşmeli statüye, gerekse memur işi yapan işçilerin kitlerde sözleşmeli diğer kurumlarda kadrolu statüye geçmesine ilişkin olumlu yaklaşımın ağırlıkta olduğu değerlendirilmesi paylaşıldı. Bu çerçevede Memur-Sen olarak 4/C’li personeli ve üniversiteli işçiler özelinde kadrosuz istihdam edilen bütün kamu görevlilerinin kadroya geçmesine ilişkin mücadelenin kararlılıkla ve ısrarla devam edeceği vurgulandı.