Sosyal medyaya yeni düzenlemeler getiren dokuz maddelik yasa, TBMM’de kabul edildi ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yeni yasal düzenleme hakkında ilk kez açıklamalarda bulunan Yeni Medya Hukuku Uzmanı Şahin Kılıç, teknolojinin giderek dünya toplumlarına entegre olmasıyla birlikte gündelik hayatta geniş yer kaplayan sosyal mecralar için hazırlanan yeni yasa hakkında açıklamada bulundu. 

Yasayla sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye’de temsilcilik bulundurma zorunluluğu getirildi. Ayrıca sosyal ağ sağlayıcılarından içeriğin kaldırılması veya engellenmesi istenebilecek. Facebook, Twitter gibi platformlar Türkiye’de en az bir kişiyi temsilci olarak belirleyecek. 

Yapılan düzenlemenin sosyal medya platformlarında nasıl bir değişikliğe gidileceğini açıklayan Kılıç, Kamu kurumlarınca bildirilen bildirimlerde karşılaşılacak sorunların çözümü de yine bu düzenlemeler ile sağlanacağını belirtti. Kılıç: "Sosyal medya hesabı bir kişi ya da bir kuruma ait olabilmektedir. Bu hesaplar aracılığıyla yapılan kişilik hakkı ihlali cezai yaptırımlarla karşılaşacaktır. Bu hakların ihlalini gerçekleştirilen kişilerin adresleri tespit edilecek ve e-posta adreslerine tebligat yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan bu tebligatlar resmi tebligat niteliğinde kabul edilecektir." Dedi.

KILIÇ: YÜZ YÜZE İLETİŞİMİN ÖNEMİ HATIRLANMALI

Konu hakkında önemli açıklamarda bulunan günümüz sosyal medyanın önemli isimlerinden Şahin Kılıç gündemde geniş yankı uyandıran sosyal medya yasası ilk kez konuştu. Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiği görüşünü savunarak, “Ahlaki değerlerimizi korumamız gerekiyor. Teknolojinin getirdiği dezavantajlar arasındaki en önemli kavram insan ilişkilerine yansıyan yapay davranış biçimleridir. O nedenle yüz yüze iletişimin varlığını kabul ederek sosyal medyada var olan bilgi kirliliğinin ve manipülasyonun önüne bir an önce geçilmeli” diye konuştu. 

KILIÇ: "BU KANUNLA TROLLER VEYA FAKE HESAPLAR İSTEDİĞİ GİBİ AT KOŞTURAMAYACAK

Daha önce Adalet Bakanlığı basın müşavirliğinde de görev yapan Kılıç, konuşmasını şöyle tamamladı: “Örneğin biri size twitter veya facebook’da ağır hakaretlerde bulundu. Ya da özel hayatınızın gizliliğini ihlalde bulundu. Bu yasa ile ihlalin meydana geldiği platform talep ettiğiniz takdirde 48 saat içinde bu talebinize bir cevap vermek zorunda olacak. Sosyal medyada herhangi bir ihlali ya da mağduriyeti gidermek adına alınan karar yargı mercii tarafından verilmişse, ilgili sosyal medya platformu bu kez 4 saat içinde hakim kararının gereğini yapmak zorunda. Yasanın getirdiği en önemli yenilik aslında bu. Sıkıntılı içerik yüzünden bir platformun komple erişime engellemesi yerine o sadece içeriğin kaldırılması ya da erişime engellenmesi mümkün olacak. Bu kanunla inşallah hakaretten iftiradan arınmış, hakkaniyetli ve özgür bir sosyal medya ortamı oluşacak. Fake hesapların veya trollerin istediği gibi at koşturamayacağı, mağduriyet yaşayan bireylerin hakkını artık çok daha etkin biçimde arayabileceği bir ortam olacak.” Dedi.