EKONOMİ
Giriş Tarihi : 08-08-2022 21:14

Fahiş fiyata sözleşmeli tarım ve sera çözümü

Gıdada düşük fiyat ve yeterli arz için; sözleşmeli bitkisel ve hayvansal üretim modelleri yaygınlaştırılacak. Sezon dışı dönemde üretime katkı verecek seralar desteklenecek. Lisanslı depoculuk yaygınlaşacak. Paketleme, nakliye, depolama ve perakendede kayıplar en aza düşecek.

Fahiş fiyata sözleşmeli tarım ve sera çözümü

Cumhurbaşkanlığı 2021 Yılı Programına göre, gıda fiyatlarındaki oynaklığın önlenmesine yönelik tedbirler hayata geçirilecek. Tarım ürünleri fiyat seviyesinin sağlıklı oluşması için şu çalışmalar yürütülecek:  
¥ Gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını azaltmaya yönelik olarak lojistik ve depolama alanlarında gerekli düzenlemeler yapılacak.
¥ Tarımda bölge ve ürün bazında planlamaya ilişkin kurumsal altyapı hayata geçirilecek.
¥ Dönemsel fiyat dalgalanmalarının asgariye indirilmesini sağlayacak soğuk depo zincirleri ile taze meyve sebze piyasasında mevsimselliği ve yüksek fiyat artışlarını dengeleyici bir unsur olarak, teknolojik örtü altı üretim ile modern sulama sistemleri desteklenecek.
¥ Kırsal kalkınma destekleri kapsamında teklif edilen projelerde soğuk hava depoları yapımları ile sera projeleri için hibe desteği verilmeye devam edilecek.
¥ Gıda güvenliğini teminen etkin stok yönetimi, arz zincirinde kayıpların azaltılması, israfın önlenmesi, piyasaların düzenlenmesine yönelik kural ve kapasitelerin geliştirilmesi sağlanacak.
¥ Lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla ürün muhafaza ve analiz destekleri artırılacak. Kiralama, ürün analiz ve nakliye desteklemeleriyle lisanslı depo kapasitesi artırılacak.
¥ Tarımsal ürünlerde e-Ticaret’in etkin ve güvenli yürütülmesine yönelik düzenlemeler yapılacak, bu kapsamda mevzuat düzenlemesine gidilecek.
¥ İklim değişikliğine uyum sağlamak üzere tarımda ürün desen değişimi senaryoları oluşturulacak. Önemli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için uygun alanlar, iklim şartlarına göre yeniden değerlendirilecek.
¥ Mal ve hizmet birim fiyatlarındaki olağan dışı değişimlerin takibi amacıyla, bilgilerin elektronik belgelerde yer alması sağlanacak. Bu veriler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına sunulacak. Böylece enflasyonla mücadeleye katkı verilecek.
¥ Kamu kuruluşları ve özel sektör aracılığıyla sözleşmeli bitkisel ve hayvansal üretim modelleri yaygınlaştırılacak.
¥ Sertifikalı tohum, gübre, ilaç, elektrik ve mazot desteğinin ayni ve nakdi olarak çiftçilere sağlandığı, bu kapsamdaki girdilere yönelik finansmanın çiftçilere avans olarak faizsiz şekilde verildiği sözleşmeli üretim sistemi kademeli olarak uygulanacak.
¥ Sözleşmeli üretim çerçevesinde alım garantisi verilen üreticilere, ürün tesliminde avanstan artan kısım peşin olarak ödenecek.

25 SULAMA PROJESİ HAYATA GEÇECEK
Tarımda verimi artırmak, ekilebilir arazilerin boş kalmasını engellemek, ithal edilen ürünlerin ülkede üretimini artırmak, sezon dışı dönemde vatandaşın ihtiyaç duyduğu sebze ve meyvenin üretimine katkı sağlamak için "sıralı ekim" programı oluşturulacak. Arazi toplulaştırma çalışmalarına ve sulama projelerine devam edilecek. Bu kapsamda, önceliklendirilen 25 sulama projesi, 2022 yılı sonuna kadar tamamlanarak yaklaşık 3 milyon 710 bin dönüm arazide sulu tarım yapılması planlanıyor.

 

AdminAdmin