NEŞRA DURMAZ

Köy okulları ve bağımsız anaokullarında "yüz yüze eğitim", pazartesi günü başladı. 1 Mart'tan itibaren ise bütün resmî ve özel ilkokulların, ana sınıflarının, özel eğitim sınıflarının, 8. ve 12. sınıfların seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime geçmesi planlanıyor. Bu tarihte kesin bir açılmanın olup olmayacağını, salgının durumu belirleyecek. Ülke genelinde bulaşıcılığın aynı boyutta olmadığını söyleyen uzmanlar ise bölgelere has açılmalarla salgının yönetilebileceğini belirtiyor. Salgının seyrinin iyi olduğu yerlerde yapılan açılmaların, kötü durumdaki bölgeleri de tedbirlere uymaya daha fazla teşvik edeceği düşünülüyor. 

BİR AN ÖNCE SOSYALLEŞMELİ
Uzmanlara göre yüz yüze eğitime başlamak için daha fazla vakit kaybetmemek gerekiyor. Uzaktan eğitimde çocukların büyük bir kısmında duygu yönetimi ve sosyalleşmenin önemli oranda zayıfladığı ifade ediliyor. Özellikle sosyalleşmenin çok önemli olduğu çocuk ve ergen yaş gruplarında psikologlara yapılan başvuruların arttığı, bu problemlerin ileri dönemde artabileceği belirtiliyor. Bu yaş grubu için okulların sadece eğitim yerleri de değil, aynı zamanda sosyalleşme merkezleri olduğu hatırlatılıyor. Evde kalan çocuklardan dörtte birinde uyku bozukluğu, saldırganlık ve altını ıslatma gibi psikolojik sıkıntıların meydana geldiği aktarılıyor. Büyüklerdeki kaygılar, küçük çocuklar üzerinde de iz bırakıyor. Çocuklardaki kaygı düzeninin artmadan, bir an önce okullara dönülmesi gerektiği belirtiliyor. Uzmanların verdiği bilgiye göre çocukların yaklaşık %85’i ve velilerin de yaklaşık %65’i okulların açılmasını istiyor. 2020’de çevrim içi eğitime devam etmek istemeyen çocukların oranı %64 iken 2021’de bu oran, %75’e ulaştı. 

TÜRKİYE GAZETESİ