Hamide Mete
Hamide Mete
Giriş Tarihi : 09-09-2019 09:41

KAPİTALİZMİN AYNASI VE YABANCILAŞMA

Arjantin’li yönetmen Santiago Grasso'un annecy international animated film
festivali'nde fipresci ödülü almış 2009 yapımı kısa animasyonu el empleo
İspanyolca’da ‘’iş’’anlamına gelmektedir.
Fransa'nın güney batısında bulunan Annecy kentinde düzenlenen uluslararası film
festivali 1960'tan beri devam etmektedir.
Aslında bu kısa film bize dünya düzeninin içindeki hakim sınıfın,sömürü ve yabancılaşma gibi
baskı rejimini vurgulayan bir mit olarak, yaşamlarımızı sürdürmemizin
yolunu birbirimizin emeğini sömürmekten geçtiğine dair en açık şekilde sunulmuştur.
araçlarının belli kişilerin elinde toplanmış olduğu bir sosyal yapıya ulaşırlar. Bu
noktada toplum, üretim araçlarını ellerinde bulunduran kapitalistlerin isteklerini karşılamaya
Yönelik bir yapıya varmıştır.

KAPİTALİZM VE TANIMI

Kapitalizmin en çok bilinen ve tutulan dört tanımından bahsetmek mümkündür. Bu
tanımlardan ilki onu tek kelimeyle “Sermayecilik” olarak vasıflandırır. İkinci tanım kapitalizmi
iktisadi üretimdeki tekelleşme eğilimiyle ilişkilendirir. Buna göre kapitalizm, piyasaya tümüyle
hâkim olmak ve onu kontrolü altında tutmak isteyen iktisadi üretim tarzıdır. Diğer tanım
Marx’a ait olandır ve kapitalizmi temelde üretim ile emek arasındaki yabancılaştırıcı ilişkiye
dayandırmaktadır. Buna göre, eğer bir yerde üretim araçlarını kontrolü altına almış, onu
tekelleştirmiş bulunan sermaye sahipleri (burjuvazi) ve bu üretimde istihdam edilmek üzere
beden gücünü belli bir ücretle işverene arz eden işçiler (proleterya) var ise, orada kapitalizmin
özü oluşmuş demektir. Dördüncü tanım Weber’e ait olandır ve temelde onu rasyonalite ile
ilişkilendirir. Weber’e göre kapitalizm kesinlikle sınırsız kar etme güdüsü değildir, aksine olsa
olsa bu güdünün akıl tarafından dizginlenmesidir. Kısaca Weber için kapitalizm, akılcı iktisad üretim sistemidir.


TOPLUM DA KAPİTALİZMİN ULAŞTIĞI YER

İnsanlık tarihine baktığımızda toplumların gelişme çizgilerinde,her zaman ve her yerde
ileri doğru geliştikleri görülmektedir.Toplumların diyalektik bir süreç içinde kendi içindeki
çeşitli unsurların  etkileşimi sonucunda varacağı bir sonraki merdiven basamağına
ulaşırken içinde ilerdeki basamaktaki yapıyı oluşturacak hücreleri de içerir. Diğer bir deyişle;
her aşamadaki yapı, kendi antitezini de içinde taşıdığından bu antiteze doğru ilerler. Bir olay
doğduğu anda ilerideki bir zaman dilimi içinde dönüşeceği olgunun (yapının) özünü yaratarak
yeni bir niteliğe ulaşır; örneğin eğer toplum feodal ise kendi antitezi olan kapitalizme ulaşır.
Feodal toplumlarda, feodalitenin kendi iç yapısını oluşturan iç dinamikler bireylerin barınma,
yiyecek, giyecek ihtiyaçlarını karşılarken, toplum sanayileşmenin gerektirdiği, üretim
araçlarının belli kişilerin elinde toplanmış olduğu bir sosyal yapıya ulaşırlar. Bu
noktada toplum,  üretim araçlarını ellerinde bulunduran kapitalistlerin isteklerini karşılamaya
yönelik bir yapıya varmıştır.

KAPİTALİZM VE YABANCILAŞMA

Yabancılaşma kavramının tarihinin, insanlığın tarihi kadar eski olduğu söylenebilirse de,
kavramın felsefe alanına ilk kez Hegel’in düşünceleriyle girdiği kabul edilmektedir . Bilindiği
üzere, Antik Yunan felsefesini ve aydınlanma geleneğinin mirasını özümlemiş bir düşünür olan
Marx’ın, sosyolojik evrenini şekillendiren temel düşünce, kapitalist üretim tarzının, insanın
insan olmasının bir başka deyişle kendisini emek gücüyle özgürce gerçekleştirmesinin
önündeki en büyük engel olduğudur. Marx’a göre insan doğası, onun emek gücünden bağımsız
düşünülemez. Çünkü “İnsan doğası, insan potansiyelini hem ifade eden hem de dönüştüren
emekle yakından bağlantılıdır” Bu yüzden kapitalist toplumların temel çelişkisi, insanın doğası
ile emeğin üretim ilişkilerindeki yeri ve değeri arasındadır.
Karl Marx kapitalist sistemin toplumun işçi kesimini, yani insanları, cansız bir robot, bir mal
haline getirdiğini söylemiş ve bunu “insanın insanı sömürmesi” olarak tanımlamıştır.
Marx “Ekonomik ve Felsefi Elyazmaları” adlı kitabında kapitalizmin sonucu olarak insanların
kendilerine ve toplumlara yabancılaşması ile kendi bireysel varlıklarının da kendilerine
yabancılaşmasına kapitalizmin sebep olduğunu göstermiştir.
‘’el empleo’’insanların yaşamını sürdürebilmesi için, modern kölelik düzeni olan
kapitalizm bireyi hiçleştirerek duygu ve düşüncesi olmayan, kullanılmaya hazır halde bir
eşyaya çeviriyor.
Tekleştirip yalnızlaştırarak her birini bir kapıya paspas, bir masaya sandalye,bir asansöre
ağırlığa çeviriyor.
Animasyon filmi, Kafka’nın yabancılaşma duygusunu en güçlü biçimde yansıttığı yapıtı
olan “dönüşüm”ü hatırlatıyor; bir sabah yatağında bir böcek olarak uyanan Gregor Samsa,
bilinci ve istemi dışında gerçekleşen bu dönüşümü bir türlü kabullenemez. ailesi ve
patronu ise, kısa bir şaşkınlığın ardından, onun artık bir böcek olduğunu kabullenirler.
ama böcek olmakla alışageldiği şeylerden koparak yepyeni bir konuma giren Gregor
Samsa'da, o güne kadar sürdürdüğü yaşama da, çevresindekilere de, bambaşka bir gözle
bakacaktır.
Dönüşüm, hiyerarşi ve otorite düşüncesiyle temellenen, bu amaçla sözü edilen düşünceyi
önce aile kurumu içerisinde odaklaştıran toplum içersindeki bireyin tragedyasıdır.Gregor
Samsa, ‘dönüştüğü’ güne değin çeşitli kölelikler ve zincirleri içerisinde uslu oturduğu
sürece de benimsenip sevilir. Başkaldırısı bilinçaltında başlar; bu bilinçaltı, kendine
uygun biçimi yaratır.Böceğe dönüşmesi, gerçekte artık başkalaşmasıdır.Bu
dönüşümünden başlayarak, toplumun ve ailesinin ona ilişkin onu tutsak kılan
beklentileri, artık sonuçsuz kalmaya yargılıdır; böceğin iğrençliği, çizgisi sürüyle
uyuşmayan bağımsız bireyin iticiliğiyle özdeştir.
Sonuç olarak 6 dakikanızı ayırın ve filmi izleyin…Kafka’nın kitabını okumak için de bir
neden olsun isterim.

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
Şehir içindeki Nekropol, Kral Mezarları; odunluk, depo, otopark, ekmeklik olarak kullanılıyor
ANKET OYLAMA TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
G20 Erdoğan, Putin ve Obama Caps
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
ARŞİV ARAMA