atasehir escort
istanbul escort bayan escort
istanbul escort istanbul escort bayan şirinevler escort
MEHMET VE MUHAMMED İSİMLERİ
EbaBekir Cambolat

MEHMET VE MUHAMMED İSİMLERİ

Bu içerik 44697 kez okundu.

                             DİKKAT: İlgili köşe yazısı, Mehmet ve Yezit isimleri ile  müslümanların arasında fitne yaratmak amacıyla ortalıkta dolanan bir kısım aslı astarı olmayan sloganımsı sözlere cevap olarak yazılmıştır. Mehmed ismini yermek, bu isimde olanları rencide etmek gibi gayemiz yoktur. Bilakis  sülalemde aynı isim ve soy isimle  tam 13 kişi var. Birisi de Çanakkale Mecidiye Taburu'nda  şehitliğe erişen dedemdir. Köşe yazımda  isimlerin tarihi ve kelime manaları yer almaktadır. Muhammed ve Yezid isimlerinin kullanım alanlarından bahsedilmiştir. 

        MUHAMMED, MUSTAFA, AHMED, MAHMUD ve MEHMET
MUHAMMED İLE MEHMET AYNI MIDIR?
Muhammed, Ahmed, Mahmud isimleri HAMEDE kelimesinden gelmektedir. Hamd; överek zikretmek, iyiliğini anmak . Muhammed ismi mefuldur ve Hammede, Hamd'in ziyadesidir. Ahmed ise hamd eden kişidir. Muhammed ve Mehmed aynı kökenden gelirler ancak Muhammed övülen kişi iken, Mehmed övülen mekandır. Mehmedun ismi mekandır. 
Mehmed; Bağdat, İstanbul, Güniz Sokak, Atatürk Bulvarı gibi mekan adıdır. İran'da Meşhed gibi. 
Fakat burada Türk Dil Kurumu'nun D ile T yumuşatması (onun bir kadiesi vardır mutlaka) olunca kelimenin manası değişir. HAMETE olur ki "hamt" eşeklere, öküzlere ve atlara, sabana koşarken vurulan süngerimsi yumuşak boyundurukdur. Mehmed ve Muhammed'in sonu kesinlikle D olarak söylenmelidir. Değilse manası kaybolur. 
Ayrıca Mehmet ismi bir süre sonra atacıl isim olmakta ve Peygamber yerine dede, baba ve ata ismine dönüşmektedir. AbouBakar(EbaBekir) veya Modu(Mete) gibi farklı isimmiş gibi algılanmaktadır. Bu sebeple manası değişmemesi için "D" (Dal) ile kullanmak şarttır. Muhammed'de isim olarak yaşamalıdır. Muhammed koymak saygısızlık değildir. Öyle olsa Peygamberimizin diğer isimleri ile Allah isimleri de konulmazdı. 
TÜRKLER SAYGIDAN DOLAYI MI MEHMET DEMİŞLERDİR?
Bu yaygın düşüncedir. Peygamberimizi çok sevdiğimizden böyle birşeyle kutsanmak isteğimizden dolayıdır belki. Ama Mehmed isminin Türklük ile veya Osmanlı'nn peygamber ismine saygısı ile alakası yoktur. Zira Osmanlı'nın ilk Mehmed padişahından 150 yıl kadar önce Mehmed isminde sultan vardır. Karamanoğlu Mehmed Bey. Karamanoğulları şiiliğin kollarınaan Babai koluna mensupdur.  Mehmed ismi de Anadolu'ya Şiilerle gelmiştir. Anadolu'da hem Sunnilerin hem Şiilerin büyük velileri Şii tabanlıdır. Mehmed ismi, mekan ismidir ki, ilk kullanan Şeyh Erdebili^nin hocasıdır. Erdebil'de (Güney Azerbaycan) Mehmediye isimli bir yerde(Şimdi var mı, varsa adı ne bilmiyorum) bir köyden olan Erdebili Hazretleri ve Hocası çok sevilen zatlar idi. Bu sebeple talebeleri sevenleri onun ismini yaşattılar. Aynı Sunnilerin Semerkand ismini sevmeleri, kutsamaları gibi. Ama aslı yer ismidir. Sadreddin-i Konevi(Konyalı Sadreddin), Mevlana Celaleddin-i Rumi(Rum Diyarının Mevlanası), Cüneydi Bağdadi(Bağdatlı Cüneyd) gibi. Sonlarındaki mekan isimlerini kişi ismi haline getirdiler. 

OSMANLI NEDEN MEHMED İSMİNİ KOYMUŞTUR?
Osmanlı'da ilk Mehmed Çelebi Mehmed'dir. Peygamber'e saygıdan dolayı değil, Germiyanoğulları Bey'i Mehmed Bey'den dolayıdır. Germiyanoğlu Sülayman Şah kızı Devletşah Sultan'ı (İleri de Çelebi Mehmed'in annesi olacak) Osmanlı'ya vermiştir. Çelebi Mehmed'in ismi dedesinin ismini yaşatmak amacıyla konulmuştur. Zira Süleymanşah kızını vermekle kalmamış, Kütayha Emet'i, Eskişehir'in bazı yerlerini çeyiz olarak hediye etmiştir. Bu Osmanoğulları'na gönüllü ilk katılımdır ve diğer beyliklere ilk üstünlüğüdür. Osmanlı Hakanları, kafilerden de kız almıştır, Araplardan da ve Karamanoğulları'ndan da kız alıp vermesine rağmen isimlerini yaşatmaya yanaşmamıştır. Süleyman Şah'ın toprak vermesi ve emrine girmesi Osmanlı açısından değeri çok büyüktür. Bu yüzden Mehmed ismi yaşatılmıştır. 
Osmanlı Hakanları Mehmed ismini atalarından dolayı koymuşlardır Alimlerle fetva ile akası yoktur ki olsa Mehmed'i de kullanmazlardı. Zira Akşemseddin'in adı Mehmed Şemseddin'dir ama kullanmamıştır (Fatih Sultan Mehmed'in hocasıdır. Tabi öncülüde.) Hacı Bayram Veli Hz de Şiiliğin Safavi kolu mürididir. Ancak kendisi mürşid olunca Safaviliğe bağlı Bayramiyye kolunu kurmuştur. Asıl ismi Hamid ama kullanmamıştır. Akşemseddin de, Hacı Bayram Veli Hz de, Yunus Emre'de.... Anadolu'da ki hemen hemen büyük velilerin çoğu Şeyh Erdebili'ye nesep olarak bağlıdır. 
Osmanlı Devleti eğer Muhammed ismini yumuşatmak, saygıda kusur etmemek amacıyla fetva ile isim koysaydı elbette Mustafa, Ahmed ve Mahmud'da koymazdı. Mustafa olan oğlunu idam da etmezdi. Çünkü Peygamberin ismiydi. 
Mehmet Şemseddin'in(Akşemseddin) isminden ayrıca yine Hacı Bayram talebelerinden Güney Azerbaycan'dan gelme, Mehmed Bican Bursevi vardır. Her ikisi de Osmanlı'nın ilk Mehmedi zamanlarına yakındır. Eğer fetva alınmış ise ancak ve ancak Akşemseddin'in babası Şeyh Hamza(Arap kökenli, Hz Ebubekir'in torunu, Anadolu'daki ismi Kurtboğan Dede) dan almış olabilir. Zira kendisi Sofi Beyazıd  Amasya Hazretleri'nin de etkisiyle Amasya iline'ne yerleşmişdir. Osmanlı'ya yakın yönetim sergileyen Amasya Emiri bir süre sonra tamamen Osmanlı olacak ve 1.Mehmed yani Çelebi Mehmed şehri yönetecektir. Belki Şeyh Hamza ile münasebetten dolayı bir icazet alıınmış olabilir. Zira kendisi de oğluna Mehmed Şemseddin koymuştur hemen hemen yaşıtlardır. 
Biz Türkler için Muhammed, Mehmed Ahmed isimlerinin öncülü yoktur. Biz İslam ile aldık. Ama araplar için bu isimler atalarının isimleridir. Peygamberimizin vetafından evvel müslman sayısı yüzbinlere varmıştı. İçinde kaç tane Cabbar(Allah adı) Muhammed, Talip, Muttalib isimleri vardır Allah bilir. 
ARAPLARDA YEZİD İSMİ YAŞARKEN, TÜRKLER SAYGIDAN DOLAYIYEZİD İSMİNİ KOYMAMIŞLAR MI?
Bu tamamen bilgi ve kültür eksikliğinin göstergesidir. Yezid kelime olarak Ezade'den gelmiştir. Azadlık da buradan gelmektedir. Dediğim gibi Türklerde İslami isimlerin öncülü yoktur ama araplarda belki başka bir Yezid iyi insandır. Yezid ismi devam etmiştir. Türkler de Yezid ismini koymuşlardır. Yukarıda adı çokça geçen ilk Mehmed Padişahımızın babası Bayazid yani Yıldırım Beyazıt, Yezid ismidir. 
Eba Yezid, Beyazıd olarak konulmuştur. Osmanlı'da ve diğer Türk hakanlıklarında Hakan, Hakan yakını ve Veliler mevcuttur. Bunlardan biri de 12 İmamdan biridir. 
....

MUHAMMED İSİMLİ TÜRK BÜYÜKLERİ
Özet olarak Türklerin Mehmed ismini tercihi ile Peygambere saygının alakası olmadığı ortaya çıktı ama son olarak Muhammed isimli yücelerden bazılarını sayalım.  Muhammed Zahiriddün Babür (Babürlülerin Kurucusu Büyük Türk İmparatoru, büyük alim ve Nevai Edebiyatı'nın en önemli 3 isminden biri), Muhammed Teymur(Temir, Amir Timur), Muhammed Mirza Han (Mirza Hakanlar), Muhammed Taragay (Timur'un babası), Muhammed Alaiviyye (Türk Şii imamı), Muhammed Kutup (Zamanın en büyük evliyası. Orta Asya Hanlıklarına yol gösteren Peygamber Torunu...) .Mīrzā Muhammed Ṭārıḳ bin Şāh Ruḫ ise Ulugbey olarak bildiğimiz Türklerin en büyük bilginlerinden astronomi matematik dehası Timurluların İmpraratoru..
Bunlarda Muhammed ismini yaşatmış Türk-İslam büyüklerindendir. Muhammed ismini değiştirmemişler saygısızlık olarak görmemişler bu yiğit Türkler..... Onlar da Türk. Hem de kafirden Türk dışından kız alan, Farsçayı kullanan Türklerden değil.

MUHAMMED İSİMLİ DİĞER BÜYÜKLER
Muhammed İkbal. Hindistan İslam Ligi lideri olup, İslam devleti kurmak için biriktirdikleri para ve askeri malzemeyi önce Osmanlı Devleti'ne sonra Mustafa Kemal'e yollayan büyük insan. Büyük şair ve manevi önder. 
Muhammed Ali Cinnah 1914 ten 1934'e kadar Osmanlı ve Türkiyeye akan paralara son verip İslam Devleti kurmayı 1947 de başarabilmiş Pakistan ve Bangladeş'in Atatürk'üdür. Ankara adını yaşatmaktadır.
Muhammed Ali'yi bilmeyen  yoktur

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X