EKONOMİ

İstanbul Finans Merkezi'ne vergi yok

İstanbul Finans Merkezinde faaliyet gösterecek kuruluşlara süper teşvikler: Birçok alanda vergi muafiyeti sağlanacak. Damga ve her türlü harçtan istisna tutulacaklar. Personelin ücret geliri de, yüzde 80’e kadar vergi kapsamında olmayacak

İstanbul Finans Merkezi'ne vergi yok

YÜCEL KAYAOĞLU, TÜRKİYE GAZETESİ

Türkiye'nin ekonomi ve finans alanındaki önemli projelerinden olan "İstanbul Finans Merkezi"nin kuruluşu hakkındaki kanun taslağı, kısa süre içinde TBMM Başkanlığına sunulacak. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti yöneticileri, uzun süredir taslak üzerinde çalışıyor. Edinilen bilgilere göre taslakta yer alan düzenlemeler şöyle:
¥ İFM, Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket tarafından işletilecek ve yönetilecek. Merkezde faaliyet gösterecek finans kuruluşlarına katılımcı belgesi verilecek.
¥ İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde yer alan bağımsız bölüm maliki tüzel kişilere, esas sözleşmede öngörülecek bir hükümle, yönetim kurulunda temsilci bulundurma hakkı verilebilecek.  
¥ Katılımcıların faaliyetlerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinin görev alacağı "Tek Durak Bürosu" oluşturulacak. Bu büro Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından sevk ve idare edilecek.  
¥ İFM’de katılımcı belgesi alarak faaliyet gösteren finansal kuruluşlar, yurt dışında yerleşik kişilere finansal hizmet ihracı gerçekleştirebilecek.
¥ Finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen finansal hizmet ihracı niteliğindeki faaliyetler kapsamında elde edilen kazançların yüzde 75’i, kurum kazancından indirilecek. Bu oran 2022-2031 yılları için yüzde 100 olarak uygulanacak. Yani tam vergi muafiyeti sağlanacak.
¥ Ayrıca İFM’de faaliyet gösterecek finans kuruluşları; banka ve sigorta muameleleri vergisi, damga vergisi ve her türlü harçtan istisna tutulacak.
¥ Finansal kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen her nevi tahvil ve bono ile kira sertifikalarına ödenen faiz ve kâr paylarından da gelir vergisi kesintisi olmayacak.
¥ Bu kuruluşların İFM’de istihdam ettikleri personelin elde ettiği ücret geliri, yüzde 80’e kadar gelir vergisinden istisna tutulacak.
¥ İFM bölgesinde bulunan taşınmazlar, projesinde ve yönetim planında belirlenen amaçlar dışında kullanılamayacak.
¥ İFM’deki ofis ve binalar satılamayacak, kiralama yöntemi ile finans kuruluşlarına tahsis edilecek.

FAİZSİZ FİNANSTA CAZİBE MERKEZİ OLACAĞIZ
Ekonomi Reform Paketi ile birlikte faizsiz finansa ilişkin atılacak adımlar, sektörde büyük bir boşluğu dolduracak. Yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Servet Bayındır "Ülkemiz, İslami finansı uygulama ve bu alandaki yabancı sermayeyi çekme bakımından İngiltere'den de, Malezya'dan da avantajlı konumda. Reform programındaki Uluslararası Tahkim Komisyonu, ülkemizdeki İslami finans sektörünün güvenilirlik ve dinamizmini geliştirecek bir yapı görevini üstlenecek. Kurulacak olan bağımsız nitelikli katılım finansı derecelendirme kuruluşu da, hem ülkemiz hem de bütün İslam dünyası için önemli bir boşluğu dolduracak" dedi.

AdminAdmin